Nazwa komórki: Wójt Gminy Koneck
Oświadczenie majątkowe za 2019r treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego stan na dzień 31.12.2018r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego stan na dzień 16.09.2018r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego stan na dzień 10.12.2018r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018 treśćinformacje
Korekta Oświadczenia Majątkowego za 2017r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2016 r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe na poczatrk kadencji 2014-2018 treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe na koniec kadencji 2014 treśćinformacje