Odziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba wybierz wybierz brak brak brak brak brak

Odziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,                         ul. Sikorskiego 2 realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc            w rodzinie, telefon- 54/ 282 61-54.