Szczegółowe dane osoby

Zdjęcie:
Pan Ryszrad Borowski Wójt Gminy Koneck
Imię i nazwisko:
Ryszard Władysław Borowski
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019r
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego stan na dzień 16.09.2018r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego stan na dzień 10.12.2018r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego stan na dzień 31.12.2018r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Korekta Oświadczenia Majątkowego za 2017r
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Wójt
Opis: wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2016 r
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Wójt Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r.
Oświadczenie
Stanowisko: Wójt Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majatkowe na poczatrk kadencji 2014-2018
Oświadczenie
Stanowisko: Wójt Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majatkowe na koniec kadencji 2014