Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Adam Andrzej Wroniecki
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji rady VI