Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Henryk Walenty Niemczyk
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2018r,
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Korekta Oświadczenia za 2017r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2017r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia za 2016
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji rady VI
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r. - korekta
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe - poczatek kadencji 2014-2018