Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Krzysztof Niemczyk
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji rady VI
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r. - korekta