Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Zbigniew Jan Raszka
Komórka organizacyjna
  • RADNI
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec VII kadencji Rady Gminy
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2018r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Korekta Oświadczenia Majątkowego za 2017r
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Przewodniczący RADY KONECK
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenia majątkowe za 2015r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r.
Oświadczenie
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majatkowe na poczatrk kadencji 2014-2018
Oświadczenie
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majatkowe na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Koneck
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r. - korekta