Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Jan Kościerzyński
Telefon:
542722302 w. 11
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2017r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenia majątkowe za 2015r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014r.