Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Mariola Przybysz
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014