Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Zygmunt Napora
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem kadencji radnego
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r. - korekta