Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Dariusz Grochalski
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem kadencji radnego
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji rady VI