Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Lech Matuszak
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2018r,
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2018r.