Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Michał Przybysz
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018r.